PRŮVODCE VÝHODAMI EVERTILE

EVERTILE_3

Základní rady

Rada první – pro všechny:

Vyžádejte si od výrobce nebo svého dodavatele montážní návod a záruční podmínky pro Evertile, pokud možno ještě dříve, než montáž objednáte u firmy, a pročtěte si ho. Bude se vám hodit při výběru řešení a případně i firmy a její následnou kontrolu. Pokud máte střechu složitou s množstvím tvarů a detailů, vždy doporučujeme vyžádat si také seznam autorizovaných firem a práci svěřit takovéto firmě. Pokud je střecha jednodušší, stojí za úvahu montáž svépomocí. Nejste-li si jisti, jak náročná montáž bude, kontaktujte technické oddělení Evertile, kde vám bezplatně poradíme a pomůžeme.

Rada druhá – pro kutily:

Zavolejte našemu technikovi a vyžádejte si jeho návštěvu a radu. Vše vám vysvětlí a upozorní na možné náročné detaily, problémy a souvislosti. Doporučí, které práce by měla vždy dělat odborná firma. Zapůjčí vám také montážní vybavení a ukáže, jak ho používat. Respektujte postup montáže a nehledejte vlastní řešení! Vyplatí se vám to. Naučte se také pravidla bezpečnosti práce a zajištění osob i materiálu na střeše.

Rada třetí – pro objednavatele:

Vyzkoušejte si znalosti postupu montáže tašek Evertile lidí z firmy, která se uchází o vaší zakázku. Nespokojte se s odpovědí, že to je všechno stejné, nebo že takových už dělali …. Vybrané pokrývače, i ty z autorizované firmy kontrolujte, zda se neodchylují od montážního postupu a v případě pochybností kontaktujte našeho technika (výrobce nemůže vědět, zda autorizovaná firma nepošle na akci nekvalifikované a nebo nezkušené nováčky). Na druhou stranu opravdu profesionální autorizovaná firma položí střechu Evertile skutečně rychle a se zárukou správného vyřešení a zpracování detailů a tím i dlouholeté spolehlivé životnosti vaší investice. A vy můžete jít zatím na golf.....a nebo vydělávat prachy na ty pokrývače.

Rada čtvrtá – pro všechny:

Střecha nejsou jenom tašky. Na každé střeše je řada detailů a pro jejich estetické a funkční řešení je k dispozici kompletní nabídka doplňků a příslušenství. Mají svůj význam a nevyplatí se na nich šetřit – hřebenáče, lišty, ventilace, prostupy, komínky, lávky, ..... na všechno je potřeba myslet předem a jednotlivé prvky zabudovat do střechy hned při montáži tašek. Cokoli dodělávat je obtížné a někdy i nemožné bez výrazných vícenákladů. Nejste-li si jisti, že víte jak systém Evertile použít nebo co vše budete potřebovat, kontaktujte obchodní a technické oddělení, kde vám rádi poradí a zpracují rozpočet zdarma.

Rada pátá – pro kutily:

Pracujte přesně a s rozmyslem. Na laťování používejte rovné latě a rozmístěte je přesně do vzdáleností předepsaných návodem. Jinak na ně nedokážete připevnit tašky. Přístup ve stylu „to je dobrý...cenťák sem, cenťák tam...“ a nebo „to nějak vyjde...“ vás pravděpodobně dostane do problémů. Při montáži tašek si kontrolujte jejich správné přeložení a uložení ještě předtím, než je přibijete. Přesnost a pečlivost je cesta k funkčnímu a uspokojivému dílu.

Rada šestá – pro objednavatele montáže:

Vsaďte na originální doplňky a příslušenství. Všechny prvky systému Evertile jsou pečlivě designovány a testovány a zajišťují nejen správnou funkci, ale také perfektní vzhled střechy. Některé dodavatelské firmy se snaží nahrazovat originální prvky vlastními. Obvykle tak dosáhnou narušení celistvého vzhledu a životnosti střechy (díky nižší odolnosti použitých materiálů a povrchové úpravy). Zkontrolujte si, zda nabídka firmy obsahuje všechny potřebné originální prvky.

EVERTILE

Základní montážní zásady

1. Tašky Evertile se upevňují hřeby do latí se vzdáleností spodních hran 367 mm. Latě mají nejčastěji profil 30x50, někdy také 40x60 mm a na krokve nebo kontralatě se ukládají naplocho.

2. Tašky Evertile se kladou a upevňují od hřebene k okapu. Je to jedna z odlišností od ostatních krytin. Umožňuje to pohodlnou práci bez nutnosti chodit po položené krytině.

3. Tašky se obvykle kladou na vazbu. Proto se doporučuje každou druhou řadu založit zkrácenou šablonou. Jednotlivé šablony je možné střihat na požadovanou délku či tvar pákovými nebo elektrickými nůžkami. Nesmí se používat rotační pily a brusky. Každá ustřižená hrana má být ošetřena opravnou akrylovou barvou.

4. Každá šablona má být připevněna nejméně 4 kusy nerezových šroubo-hřebů. Hřeby se umisťují do čelní hrany tašky v místě malého prolisu. Doporučujeme použít pneumatický hřebíkovač určený výrobcem (je možné zapůjčit ho na dobu montáže).

5. Většinu běžných detailů střechy lze provést pomocí prefabrikovaných doplňků systému. Ty svým tvarem a povrchovou úpravou zaručují nejlepší funkci i celistvý vzhled střechy. Nedělejte věci na koleně, když nemusíte.

6. Moderní komplexní řešení střechy většinou vyžaduje provětrávání střešního pláště pod krytinou, aby se omezil výskyt a negativní působení kondenzace. Evertile se obvykle odvětrává vložením ventilačních prvků do první nebo druhé řady tašek pod hřebenem. Jeden ventilátor obvykle stačí k odvětrání 15 m2 střechy.

7. Vytvoření komplexního střešního systému obvykle znamená použití parozábrany na vnitřní straně a difuzní fólie na vnější straně tepelné izolace. Oba druhy fólií se svými vlastnostmi podstatně liší a jsou nezaměnitelné. Difuzní fólie musí být kvalitní, aby se neporušila během montáže latí a krytiny a plnila funkci jako pojistná vrstva pro odvedení zejména zkondenzované vlhkosti. Vždy je nutné použít polypropylénové typy difúuních fólií, které mají větší pevnost, difuzní propustnost i tepelnou stabilitu než levné fólie PVC.

8. V krajích střechy se krytina ukončí ohybem konce tašky nahoru a přeložením závětrnou lištou nebo lemem ke zdi. V zásadě jsou možné dva způsoby uložení a přibití závětrné lišty – na desku (prkno) na stojato kolmo ke konci latí a nebo na podélnou lať nad koncem vodorovných latí. Lištu je nutné přibíjet jen v místech, kde je pod ní opora (aby hřebík nezůstal ve vzduchu). U lemu ke zdi je zase nutné myslet na vytvoření a překrytí dilatační spáry mezi lištou a zdí.

9. Doporučuje se minimalizovat pohyb osob po položené krytině, a to nejen při montáži samotné. Pro údržbu komínů a technických zařízení je nutné zajistit bezpečný přístup i po celou dobu užívání střechy. Tam, kde je to nutné, lze instalovat originální nášlapné stupně a lávky. Systém také obsahuje kotevní prvky na snadnou montáž solárních panelů.

10. Montáž doplňkových konstrukcí a instalací (např. antény, solární panely nebo hromosvody) doporučujeme naplánovat včas a provádět je zároveň s montáží krytiny. Dodatečné zásahy do položené krytiny mohou být velmi komplikované.

ČASTO KLADENÉ DOTAZY

Evertile je plechová krytina. Jaký dělá hluk při dešti?

Toto je jedna z výjimečných vlastností všech typů krytiny Evertile s granulátem na povrchu. I když je z plechu, její formát, profil a hlavně povrchová úprava souvrstvím akrylových nátěrů a kamenného granulátu zabraňují typickému „bubnování“ kapek při dešti. Navíc malý formát tašek snižuje přenos vibrací do plochy střechy, ať už od deště nebo větru. Výsledný efekt je takový, že podle hluku nepoznáte, jestli máte střechu z betonu nebo z Evertilu.

Nechytá se na granulát mech?

Zachytávání nečistot a růst řas a mechů je srovnatelný s jinými typy krytin s drsným povrchem. Doporučuje se povrch čistit biocidním roztokem (např. Ethernal odstraňovač plísní), zejména ve chvíli, kdy se kromě mechu objeví na střeše také lišejníky. Povrchové vrstvy Evertilu již z výroby obsahují látky, které po dobu cca 5 až 10 let tento úklid zajišťují za vás.

Jaká je životnost a záruka krytiny EVERTILE?

Záruku je možné získat na dobu až 50 let. A to zcela seriózně. Stačí provést registraci záruky zaruka.evertile.cz a splnit podmínky Evertile rozšířené záruky. Plné znění záručních podmínek najdete na webu www.evertile.cz Délka záruky byla stanovena po náročných testech a s velkou rezervou. Životnost krytiny z hlediska funkčního je výrazně delší.

Co je Systémová záruka?

Systémovou záruku může získat ten, kdo má střechu provedenou se všemi doporučenými originálními doplňky a příslušenstvím. Systémová záruka prodlužuje dobu záruky vodonepropustnosti a umožňuje získat i záruku na povrchovou úpravu dle záručních podmínek Evertile.