Trendy a fámy

Hliníkové krytiny

Každá doba si nese svoje trendy a preference ve výběru stavebních materiálů a technologií. Stavebníci je slepě následují a přitom často nevědí proč. Chytnou se jednoduchého argumentu a ostatní je nezajímá.

To je také případ hliníkových střešních krytin. Jasně, že jsou skvělé. Jsou taky drahé! Opravdu se ale hodí všude, kam se dnes montují?

Poptávka po střešních krytinách z hliníku v posledních 2 letech je částečně dílem reklamy a částečně snahou spotřebitelů hledat stále lepší řešení. Spotřebitelé chtějí za své peníze maximum možného a tak objevili hliník jako k materiál, který jim zajistí neomezenou živostnost střechy, díky tomu, že nereziví.

Jak moc jsou tato očekávání oprávněná? Upřímně, moc ne. A proč?

Hliník nereziví. To je pravda. A je velmi, velmi lehký. Vyrábí se v mnoha barevných odstínech a různých kvalitách povrchové úpravy. Tím, ale výčet jednoznačných výhod končí. Hliník je totiž měkký a zároveň za určitých podmínek křehký. Povrch hliníku rychle oxiduje a to omezuje možnosti provedení povrchové úpravy až po tvarování krytiny.

Střešní krytina se tak vyrábí z před-lakovaného plechu a nátěr se tak oslabuje ve tvarovací lince na ohybech a hranách. Kotvení hliníkových dílů nemusí být dlouhodobě pevné a těsné, protože měkký plech se vytlačuje a uvolňuje kolem šroubů díky teplotní roztažnosti a smršťování a vlivem působení větru.

Malo-formátové ocelové střešní krytiny jako EVERTILE mají také výborné vlastnosti, ale k tomu přidávají řadu dalších, které jsou pro dobrou a kvalitní střechu ještě důležitější. Například pevnost, tuhost, vysokou nosnost při zatížení sněhem (1200 kg/m2) a ještě lepší možnosti povrchové úpravy.

Díky vrstvě Aluzinc (56% směs hliníku a zinku) získávají tyto kvalitní ocelové střešní tašky 6x větší korozní odolnost než mají běžné pozinkované plechy. Kotvení jednotlivých šablon je pevné a těsné po celou dobu životnosti krytiny a bez rizika zatékání. Životnost takové krytiny může být 80-100 let a tedy srovnatelná s hliníkem.

  • Dobré kotvení jako krytiny Evertile má také krytina ALUTECH, i když s omezením díky měkkosti hliníkového plechu.
  • Cena i těch nejlepších ocelových krytin je výrazně nižší (o 20 až 50 %), než krytin z hliníku.

Zároveň s funkcí estetickou (architektonickou) sestává z mnoha částí a prvků a bývají do ní zabudovány další konstrukce a zařízení. Například komíny, solární panely, antény, hromosvody, střešní okna, ventilační prvky. Mnoho technických zařízení rychle funkčně i morálně zastarává. To, co se zdá být dnes „na věky“, bude za pár let vyžadovat údržbu, opravu anebo výměnu.

Jakýkoli zásah do krytiny je vždy rizikem poškození. Z tohoto pohledu je hliníková krytina nejméně odolná ze všech! Hliník je měkký a nelze pro něm chodit.

Bezplatnou konzultaci před výběrem krytiny si můžete vyžádat na info@evertile.cz.